Πολιτική απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για εμάς όσο και για τον ερευνητικό μας συνεργάτη, τη Service Management Group, Inc. Θέλουμε να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή μας έρευνα με απόλυτη βεβαιότητα ότι το απόρρητό σας θα γίνει απολύτως σεβαστό. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τις διαδικτυακές πρακτικές απορρήτου της εταιρείας μας και ισχύει από τον Ιούλιο του 2009.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην έρευνα, ο ερευνητικός μας συνεργάτης θα συλλέξει ορισμένα στοιχεία που ενδεχομένως περιλαμβάνουν προσωπικές σας πληροφορίες (όπως το όνομα ή η διεύθυνση email σας), πληροφορίες για συναλλαγές σας (όπως πληροφορίες από μια απόδειξη καταστήματος) και, φυσικά, τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις της έρευνας.

Επίσης, συγκεντρώνουμε αυτόματα πληροφορίες για τον υπολογιστή σας (διεύθυνση IP και τομέας), το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στον ιστό και το λειτουργικό σύστημα (ρυθμίσεις συστήματος), χρησιμοποιώντας συνήθη εργαλεία συλλογής δεδομένων, όπως τα cookies, τα web beacons και τα αρχεία καταγραφής διακομιστή στο web.

Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Δεν πρόκειται να επικοινωνήσουμε μαζί σας (εμείς ή ο ερευνητικός μας συνεργάτης), παρά μόνο αν ζητήσετε ρητώς τη μεταξύ μας επικοινωνία ή αν η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την επαλήθευση της ακεραιότητας της διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου της έρευνας.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Γενικά, χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε, για τους εξής σκοπούς:

  • Ερευνητικοί σκοποί,
  • Εκπλήρωση κινήτρων και
  • Άλλοι καθημερινοί επιχειρησιακοί σκοποί, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση της ακεραιότητας της έρευνας και η διαχείριση της ιστοσελίδας μας.

Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι έρευνές μας λειτουργούν σωστά σε όλους τους υπολογιστές, αλλά και ως βοήθημα για τον εντοπισμό τυχόν απάτης ή άλλων ακατάλληλων απαντήσεων στα ερωτηματολόγια των ερευνών μας. Χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν την ταυτότητά σας ή την ταυτότητα του υπολογιστή σας, για σκοπούς αναφοράς και ανάλυσης.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Δεν θα αποκαλύψουμε σε κανέναν τις προσωπικές σας πληροφορίες, εκτός εάν:

  • Η αποκάλυψη απαιτείται για την εκπλήρωση ενός κινήτρου,
  • Ζητήσατε συνέχιση της επικοινωνίας ή δηλώσατε ρητά με άλλο τρόπο τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω αποκάλυψη
  • Η αποκάλυψη αυτή γίνεται σε κάποιο τρίτο πρόσωπο που μας παρέχει υπηρεσίες - ωστόσο απαγορεύουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τις προσωπικές σας πληροφορίες για δικούς τους σκοπούς,
  • Η αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο (όπως ως απάντηση σε δικαστική κλήτευση) ή απαιτείται για την αποτροπή απάτης, τη διαχείριση της ακεραιότητας της έρευνας, την επιβολή νόμιμων δικαιωμάτων ή για παρόμοιους σκοπούς, ή
  • Η αποκάλυψη σχετίζεται με μια μεταφορά περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής μας.

Η συμμετοχή σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική. Εάν σας απασχολούν οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών, μην συμπληρώσετε την έρευνα και επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Ασφάλεια πληροφοριών

Έχουμε εφαρμόσει εύλογα τεχνικά, φυσικά και διαχειριστικά μέτρα προστασίας ώστε να βοηθούμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια.

Μεταφορά πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο

Η διαχείριση και ο έλεγχος της παρούσας ιστοσελίδας γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βρίσκεστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, λάβετε υπόψη ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες στις οποίες βρίσκονται οι επιχειρήσεις μας. Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέσα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρουμε σε κάθε τοποθεσία.

Αλλαγές δήλωσης προστασίας απορρήτου

Σε περίπτωση που εφαρμόσουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πρακτικές μας στο μέλλον, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη Πολιτική απορρήτου. Ωστόσο, οι τυχόν αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν σε πληροφορίες που θα έχουν ήδη συλλεχθεί έως τότε, εκτός εάν σας ειδοποιήσουμε και σας παρέχουμε την ευκαιρία να αποσύρετε τη συμμετοχή σας.

Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου ή την παρούσα έρευνα, επικοινωνήστε εδώ: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108.